cheap jerseys china USCG Tennis Tour 2015 Entry (TH) | USCG Sport Series |
MENU

USCG Tennis Tour 2015 Entry (TH)

ค่าสมัครแข่งขันคนละ 500 บาท / ครั้ง

รายละเอียดการชำระเงิน
นางสาวไพรินทร์ ปัญจศิลป
กสิกรไทย: 726-2-91221-8 (บัญชีออมทรัพย์)

กรุณายืนยันการสมัคร ก่อนวันเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า7 วัน
โดยส่งใบนำฝากหรือสลิปหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล รุ่นอายุและเบอร์โทรติดต่อกลับ
ที่อีเมล uscgtennistour@gmail.com

 

ตารางการแข่งขัน

ครั้งที่ 1 USCG Tennis Tour Central (ภาคกลาง)
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558
สถานที่ กฟผ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ 2 USCG Tennis Tour North-Eastern (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558
สถานที่ สนามเทนนิสสโมสร จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 3 USCG Tennis Tour North (ภาคเหนือ)
วันที่ 19-20 กันยายน 2558
สถานที่ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

Comments are closed.