cheap jerseys china สรุปผลการแข่งขันเทนนิส ครั้งที่ 3 USCG Tennis Tour North (ภาคเหนือ) | USCG Sport Series |
MENU

สรุปผลการแข่งขันเทนนิส ครั้งที่ 3 USCG Tennis Tour North (ภาคเหนือ)

ครั้งที่ 3 USCG Tennis Tour North (ภาคเหนือ)
วันที่ 19-20 กันยายน 2558
สถานที่ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายชื่อของผู้ชนะทั้งหมด 10 คน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมป์ U.S. College Sports Camp Thailand

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
1. ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์            จังหวัดเชียงราย

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
2. วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์          จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 12 ปี
3. ศิรสิทธิ์  ศรีเรือง                      จังหวัดสระบุรี

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 12 ปี
4. สุดารัตน์ สุทธะ                       จังหวัดเชียงราย

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
5. วรธันย์ หมั่นเพียร.                   จังหวัดเชียงใหม่.

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
6. ไอราวรรณ ดีวาจี                    จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
7. วิศรุต กุลสุทธิเสถียร                จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
8. ณัฐพัชร์ ผิวบางรักษ์                 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
9. วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร             จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
10. อมารี เสตติวงศ์                           จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

2015 Schedule & Results (Tennis) / ตารางการแข่งขันเทนนิส
http://www.uscgtour.org/2015-schedule-results-tennis/

Tournament Information / ระเบียบการแข่งขัน
ดาว์นโหลดระเบียบการแข่งขัน

Status / สถานภาพนักกีฬา
ดาวน์โหลดสถานภาพนักกีฬา

Fact Sheet / แผนที่และรายละเอียดอื่นๆ
ดาวน์โหลดแผนที่และรายละเอียดอื่นๆ

Tournament Result / ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขันครั้งที่ 3

Online Register(TH) / ใบสมัครออนไลน์(ภาษาไทย)
http://www.uscgtour.org/uscg-tennis-tour-2015-entry-th/

Online Register(EN) / ใบสมัครออนไลน์(ภาษาอังกฤษ)
http://www.uscgtour.org/uscg-tennis-tour-2015-entry-en/

uscg-tennis-poster-2015

Written by:

Published on: September 25, 2015

Filled Under: Articles

Views: 1542

Comments are closed.